light light light light light light light light light light light

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

KHAI MỞ SERVER S73-CARTER

  Các anh hùng thân...

THÔNG BÁO GỘP CỤM SERVER...

  Thời gian gộp: 9h00 - 11h00, Thứ 4 ngày...

KHAI MỞ SERVER S72-MENDIR

  Các anh hùng thân...

KHAI MỞ SERVER S71-BURHAN

  Các anh hùng thân...

KHUYẾN MÃI KIM CƯƠNG 8-3

  Thời gian event bắt đầu từ 00h00 ngày...

KHAI MỞ SERVER S69-JACOB

  Các anh hùng thân...

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện

TÍCH LŨY NẠP NHẬN QUÀ HẤP DẪN 07.04-09.04

Milia xin thông báo đến các Anh Hùng sự kiện Nạp Tích Lũy nhận ngay ưu đãi siêu hấp dẫn tại các server

Thời gian diễn ra sự kiên: 00:00 ngày 07/04 - 23:59 ngày 09/04 
--------------------
Phần thưởng theo từng mốc nạp tích lũy từ S1 - S11

Tích lũy 750 KC:

 • Rương Truyền Kỳ  x1 
 • Thiên Vũ x50 
 • Đá Tinh Hồn x100 
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x50 
 • Sách Thuần Dưỡng x50

Tích lũy 2000 KC:

 • Rương Đá 4 x1
 • Đá Giả Kim x15
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Sách Thuần Dưỡng x100

Tích lũy 3500 KC:

 • Rương Truyền Kỳ - Cao Cấp x1
 • Đá Tinh Hồn x200
 • Thiên Vũ x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Rương Đá Cường Hóa x15

Tích lũy 6500 KC:

 • Rương Đá 5 x1
 • Đá Giả Kim x25
 • Linh Hạch x100
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x25

Tích lũy 10000 KC:

 • Sách Kỹ năng Pet Đỏ - Random x2
 • Đá Tinh Hồn x300
 • Thiên Vũ x150
 • Ngọc Hiến Tế x150
 • Rương Đá Cường Hóa x35

Tích lũy 15000 KC:

 • Cánh Phụng Hoàng x1
 • Đá Giả Kim x30
 • Linh Hạch x200
 • Ngọc Hiến Tế x200
 • Rương Đá Cường Hóa x50

--------------------
Phần thưởng theo mốc nạp tích tại S12 - S18 

Tích lũy 750 KC:

 • Rương Truyền Kỳ  x1 
 • Thiên Vũ x50 
 • Đá Tinh Hồn x100 
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x50 
 • Sách Thuần Dưỡng x50

Tích lũy 2000 KC:

 • Rương Đá 4 x1
 • Đá Giả Kim x15
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Sách Thuần Dưỡng x100

Tích lũy 3500 KC:

 • Quà Vũ Linh 2 x1
 • Đá Tinh Hồn x200
 • Thiên Vũ x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Rương Đá Cường Hóa x15

Tích lũy 6500 KC:

 • Rương Đá 5 x1
 • Đá Giả Kim x25
 • Linh Hạch x100
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x25

Tích lũy 10000 KC:

 • Sách Kỹ năng Pet Đỏ - Random x2 
 • Đá Tinh Hồn x300
 • Thiên Vũ x150
 • Ngọc Hiến Tế x150
 • Rương Đá Cường Hóa x35

Tích lũy 15000 KC:

 • Cánh Phụng Hoàng x1
 • Đá Giả Kim x30
 • Linh Hạch x200
 • Ngọc Hiến Tế x200
 • Rương Đá Cường Hóa x50

--------------------
Phần thưởng theo mốc nạp tích tại S19 - S21

Tích lũy 750 KC:

 • Mảnh Cự Ma  x5 
 • Thiên Vũ x50 
 • Đá Tinh Hồn x100 
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x50 
 • Sách Thuần Dưỡng x50

Tích lũy 2000 KC:

 • Mảnh Cự Ma  x10
 • Đá Giả Kim x15
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Sách Thuần Dưỡng x100

Tích lũy 3500 KC:

 • Mảnh Cự Ma  x10
 • Đá Tinh Hồn x200
 • Thiên Vũ x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Rương Đá Cường Hóa x15

Tích lũy 6500 KC:

 • Mảnh Cự Ma  x15
 • Đá Giả Kim x25
 • Linh Hạch x100
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x25

Tích lũy 10000 KC:

 • Mảnh Cự Ma  x20
 • Đá Tinh Hồn x300
 • Thiên Vũ x150
 • Ngọc Hiến Tế x150
 • Rương Đá Cường Hóa x35

Tích lũy 15000 KC:

 • Rương Đá 6 x1
 • Đá Giả Kim x30
 • Linh Hạch x200
 • Ngọc Hiến Tế x200
 • Rương Đá Cường Hóa x50

--------------------
Phần thưởng theo mốc nạp tích tại S22

Tích lũy 750 KC:

 • Mảnh Hộ Linh  x5 
 • Thiên Vũ x50 
 • Đá Tinh Hồn x100 
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x50 
 • Sách Thuần Dưỡng x50

Tích lũy 2000 KC:

 • Mảnh Hộ Linh x10
 • Đá Giả Kim x15
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Sách Thuần Dưỡng x100

Tích lũy 3500 KC:

 • Mảnh Hộ Linh  x10
 • Đá Tinh Hồn x200
 • Thiên Vũ x100
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Rương Đá Cường Hóa x15

Tích lũy 6500 KC:

 • Mảnh Hộ Linh  x15
 • Đá Giả Kim x25
 • Linh Hạch x100
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x25

Tích lũy 10000 KC:

 • Mảnh Hộ Linh  x20
 • Đá Tinh Hồn x300
 • Thiên Vũ x150
 • Ngọc Hiến Tế x150
 • Rương Đá Cường Hóa x35

Tích lũy 15000 KC:

 • Rương Đá 6 x1
 • Đá Giả Kim x30
 • Linh Hạch x200
 • Ngọc Hiến Tế x200
 • Rương Đá Cường Hóa x50

--------------------
Phần thưởng theo mốc nạp tích tại S23

Tích lũy 750 KC:

 • Mảnh Hộ Linh x5
 • Đá Tinh Hồn x100
 • Sách Thuần Dưỡng x50
 • Thiên Vũ x50
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x50

Tích lũy 2000 KC:

 • Mảnh Thiểm Ma x5
 • Đá Tinh Hồn x200
 • Thiên Vũ x100
 • Ngọc Thời Trang x50
 • Sách Tăng Bậc Kỹ Năng x100

Tích lũy 3500 KC:

 • Mảnh Thiểm Ma x10
 • Đá Giả Kim x20
 • Linh Hạch x50
 • Ngọc Thời Trang x100
 • Rương Đá Cường Hóa x25

Tích lũy 6500 KC:

 • Mảnh Thiểm Ma x10
 • Đá Tinh Hồn x300
 • Linh Hạch x75
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x35

Tích lũy 10000 KC:

 • Rương Đá 6 x1
 • Đá Giả Kim x30
 • Linh Hạch x100
 • Ngọc Hiến Tế x100
 • Rương Đá Cường Hóa x50

--------------------
Phần thưởng theo từng mốc nạp tích lũy tại s24

Tích lũy 500 KC :

 • Mảnh Sư Tử Tuyết - Cao Cấp x5 
 • Thiên Vũ x50 
 • Đá Tinh Hồn x50
 • Máu Thần x5 
 • Đá Tiến Hóa x50

Tích lũy 1500 KC :

 • Mảnh Sư Tử Tuyết - Cao Cấp x10
 • Đá Tinh Hồn x100 
 • Máu Thần x10 
 • Ngọc Thời Trang X75 
 • Đá Cường Hóa x50

Tích lũy 3000 KC :

 • Mảnh Sư Tử Tuyết - Cao Cấp x10 
 • Thiên Vũ x100 
 • Đá Tiến Hóa X75 
 • Ngọc Thời Trang X100 
 • Máu Thần X15

Tích lũy 5000 KC :

 • Mảnh Hắc Linh x15 
 • Thiên Vũ x150 + Ngọc Thời Trang x150 
 • Đá Cường Hóa X100 
 • Máu Thần x20 

Tích lũy 7500 KC :

 • Mảnh Hắc Linh x15 
 • Thiên Vũ x200 
 • Ngọc Hiến Tế X100 
 • Đá Tiến Hóa X150 
 • Đá Giả Kim X20 

Tích lũy 10000 KC :

 • Rương Đá 5 x1
 • Ngọc Hiến Tế x150
 • Thiên Vũ x200
 • Ngọc Thời Trang x200
 • Đá Giả Kim x30

LƯU Ý: 

 • Sự kiện có tính tích lũy cộng dồn 
 • Tích lũy đạt mốc sau sẽ nhận được cả phần thưởng của mốc nhỏ hơn. 
 • Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng mỗi mốc một lần trong suốt sự kiện.

- Xem hướng dẫn nạp thẻ tại đây nhé: https://goo.gl/SgGvc3

 

-----------------------------------------------
Truyền Thuyết Rồng 3D 
- Android: http://m.onelink.me/b2dec7d4
- IOS: https://goo.gl/Du6iif 
- APK: https://goo.gl/A5y88h
- Fanpage: https://www.facebook.com/rong.gamota
- Groups : https://goo.gl/6bfVRg
- Trang chủ : https://rong.gamota.com

Chat với chúng tôi