light light light light light light light light light light light

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

KHAI MỞ SERVER S65-MOUBRAY

  Các anh hùng thân...

KHAI MỞ SERVER S63-LEVINE

  Các anh hùng thân...

CHUỖI SỰ KIỆN INGAME 26-12

  I. ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ Thời...

KHAI MỞ SERVER S61-TEFNUT

  Các anh hùng thân...

Tin Tức

Trang chủ > Tin Tức

THÔNG BÁO GỘP CỤM SERVER

 

Thời gian gộp server: Từ 9:00 - 12:00 ngày 01/03/2018 
--------------------
- Phạm vi gộp:

  1. Cụm 1 : Gộp S9-S10-S11
  2. Cụm 2 : Gộp S12-S13-S14

- Quà hỗ trợ gộp server cụm 1:

  • S9: Là server gốc nên không có quà
  • S10: Đá Cường Hóa X35+ Đá Tiến Hóa X35+ Thiên Vũ X70 + Ngọc Hiến Tế X35 + Đá Giả Kim X7
  • S11: Đá Cường Hóa X70+ Đá Tiến Hóa X70+ Thiên Vũ X140+ Ngọc Hiến Tế X70 + Đá Giả Kim X14

- Quà hỗ trợ gộp server cụm 2:

  • S12: Là server gốc nên không có quà
  • S13: Đá Cường Hóa X35+ Đá Tiến Hóa X35+ Thiên Vũ X70 + Ngọc Hiến Tế X35 + Đá Giả Kim X7
  • S14: Đá Cường Hóa X70+ Đá Tiến Hóa X70+ Thiên Vũ X140+ Ngọc Hiến Tế X70 + Đá Giả Kim X14

.
Lưu ý:
- Quà hỗ trợ được phát vào 8h00 ngày 27/02/2018, và được phát vào tài khoản vì thế user đăng nhập vào tài khoản, chọn nhận quà ở nhân vật nào trước thì các nhân vật còn lại sẽ không nhận được quà (vì 1 tài khoản có thể tạo 3 nhân vật)
- Nhân vật tạo sau 8h00 ngày 27/02/2018 sẽ không nhận được quà
- Server mở sau sẽ nhận được quà nhiều hơn server mở trước để đảm bảo tính cân bằng server.
- Ảnh hưởng đối với liên server (Chiến guild & PK liên server) người chơi cần phải báo danh lại từ đầu, và phải bắt đầu lại mùa thi đấu từ đầu.

- Nếu có nhiều nhân vật trong cùng 1 tài khoản, khi gộp server thì tất cả các nhân vật trong tài khoản đó sẽ đạt cấp VIP theo tích nạp cao nhất của tài khoản đó trong server gộp

-----------------------------------------------
Truyền Thuyết Rồng 3D 
- Android: http://m.onelink.me/b2dec7d4
- IOS: https://goo.gl/Du6iif 
- APK: https://goo.gl/A5y88h
- Fanpage: https://www.facebook.com/rong.gamota
- Groups : https://goo.gl/6bfVRg
- Trang chủ : https://rong.gamota.com

Chat với chúng tôi