light light light light light light light light light light light

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

KHAI MỞ SERVER S66-HEIMDALL

  Các anh hùng thân...

KHAI MỞ SERVER S64-LAMISON

  Các anh hùng thân...

KHAI MỞ SERVER S63-LEVINE

  Các anh hùng thân...

KHAI MỞ SERVER S62-KURAKEN

  Các anh hùng thân...

CHUỖI SỰ KIỆN INGAME 26-12

  I. ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ Thời...
THÔNG BÁO GỘP CỤM SERVER 01-08-2018

 

Thời gian gộp server: từ 9:00 - 11:00 ngày 01/08/2018 
--------------------
Phạm vi gộp: 

 • Group 1: Cụm S12-18 gộp với Cụm S19-22
 • Group 2: Cụm S23-25 gộp với Cụm S26-30
 • Group 3: Gộp S31-32-33-34-35-36 thành 1 cụm
   

- Quà hỗ trợ đã được phát vào 19h00 ngày 27/7/2018

- Quà hỗ trợ gộp server:

 • Group 1: Cụm S12-18 gộp với Cụm S19-22

                   - Cụm S12-18: Là cụm server gốc nên không có quà

                   - Cụm S19-22: Đá Cường Hóa X150+ Đá Tiến Hóa X150+ Thiên Vũ X300 + Thuốc Thể Lực X15 + Đá Giả Kim X75

 • Group 2: Cụm S23-25 gộp với Cụm S26-30

                   - Cụm S23-25: Là cụm server gốc nên không có quà

                   - Cụm S26-30: Đá Cường Hóa X75+ Đá Tiến Hóa X75 + Thiên Vũ X150 + Thuốc Thể Lực X10+ Đá Giả Kim X30

 • Group 3: Gộp S31-32-33-34-35-36 thành 1 cụm

                   - S31: Là server gốc nên không có quà

                   - S32: Đá Cường Hóa X25+ Đá Tiến Hóa X25 + Thiên Vũ X50 + Thuốc Thể Lực X3+ Đá Giả Kim X10

                   - S33: Đá Cường Hóa X50+ Đá Tiến Hóa X50 + Thiên Vũ X100 + Thuốc Thể Lực X5+ Đá Giả Kim X20

                   - S34: Đá Cường Hóa X75+ Đá Tiến Hóa X75 + Thiên Vũ X150 + Thuốc Thể Lực X7+ Đá Giả Kim X30

                   - S35: Đá Cường Hóa X100+ Đá Tiến Hóa X100 + Thiên Vũ X200 + Thuốc Thể Lực X9+ Đá Giả Kim X40

                   - S35: Đá Cường Hóa X125+ Đá Tiến Hóa X125 + Thiên Vũ X250 + Thuốc Thể Lực X12+ Đá Giả Kim X50

 

Lưu ý:

 • Server mở sau sẽ nhận được quà hỗ trợ nhiều hơn server mở trước để đảm bảo tính cân bằng server.
 • Ảnh hưởng đối với liên server (Chiến guild & PK liên server) SẼ RESET RANK , người chơi cần phải báo danh lại từ đầu, và phải bắt đầu lại mùa thi đấu từ đầu.
 • Nếu có nhiều nhân vật trong cùng 1 tài khoản, khi gộp server thì tất cả các nhân vật trong tài khoản đó sẽ đạt cấp VIP theo tích nạp cao nhất của tài khoản đó trong server gộp 

-----------------------------------------------
Truyền Thuyết Rồng 3D 
- Android: http://m.onelink.me/b2dec7d4
- IOS: https://goo.gl/Du6iif 
- APK: http://bit.ly/ttr3d-apk1107

- Fanpage: https://www.facebook.com/rong.gamota
- Groups : https://goo.gl/6bfVRg
- Trang chủ : https://rong.gamota.com

Chat với chúng tôi