light light light light light light light light light light light

Cấm Địa

Bố trí 1 số phù văn lửa xung quanh mình, hất tung kẻ địch.

Thiên Phạt

Triệu hồi lôi điện từ trời giáng xuống, tạo sát thương rất lớn lên kẻ địch trong phạm vi lớn phía trước.

Ảo Ảnh Băng

Dùng hàn băng tạo ảo ảnh bản thân, ảo ảnh này bắn đạn đóng băng liên tục về phía trước, 1 lúc sau sẽ nổ.

Trị Liệu Thuật

Lập tức hồi 1 lượng HP nhất định cho 1 đồng đội, và duy trì chữa trị trong 1 khoảng thời gian.

Chúc Phúc

Tăng sát thương cho 1 đồng đội.

Đột Phong

Lao nhanh về phía trước rút kiếm tấn công, tạo sát thương vật lý.

Phong Nha Trảm

Cầm song kiếm nhảy lên phía trước và chém hình chữ thập, tạo sát thương vật lý và hất kẻ địch lên không.

Phiên Đằng

Lộn về phía chỉ định 5.5m.

Nộ Hống

Warrior gầm lớn,thu hút khiến mọi kẻ địch xung quanh phạm vi 20m tâp trung tấn công mình.

Sóng Dữ

Nhảy lên và đá mạnh 3 lần, tạo sát thương vật lý.

Vuốt Ác Mộng

Triệu hồi móng vuốt hư không tạo sát thương ma pháp 2 lần lên kẻ địch phía trước.

Khóa Hồn

Triệu hồi móng vuốt hư không kéo kẻ địch đến trước mặt, đồng thời tạo sát thương ma pháp.

Bóng Ảo Giác

Hóa thành 1 ảo ảnh lơ lửng di chuyển nhanh về phía chỉ định 5.5m.

Đẫm Máu

Sau khi lơ lửng hoặc khống chế lập tức thi triển móng vuốt hư không xung quanh tấn công, và tạo sát thương vật lý.

Liên Hoàn Trảm

Dùng sức xoay lưỡi liềm, tạo sát thương vật lý lên kẻ địch phía trước.

Xạ Kích Hoàn

Tạo sát thương vật lý liên tục lên kẻ địch phía trước.

Màn Súng

Điểu khiện pháo trên không tạo sát thương ma pháp liên tục lên kẻ địch phía trước.

Đá Xoáy

Xoay người tạo sát thương vật lý,đồng thời hất lui kẻ địch trước mặt.

Đạn Ma Trị

Sử dụng Đạn Ma Trị, hồi phục HP cho đồng đội phía trước.

Tiếng Súng

Khống chế pháo trên không thành hàng tạo sát thương vật lý.lên kẻ địch phía trước.

Chat với chúng tôi